02 juli 2021

Hoera-Brief verstuurd

De opschortende voorwaarden zijn vervuld en dat betekent dat we na de bouwvakanties gaan starten met bouwen. De betrokken projectnotaris gaat op korte termijn afspraken maken voor het grondtransport en de 1ste termijn van de bouw. Ook zal begin oktober een startbouw event worden georganiseerd mits de corona situatie dit toelaat.

Hoera-Brief verstuurd