Verkoopproces - stappenplan

Aandacht voor verkoopproces Langen Linden

Om duidelijk te maken hoe het verkoopproces gaat en welke stappen je moet doorlopen om in aanmerking te komen voor een woning in Langen Linden, leggen we hier in detail het verkoopproces uit. Dan weet je wat er gaat komen en wanneer jij actie kunt nemen om in aanmerking te komen voor een woning.

Stap 1

Oriënteer je

In aanloop naar de inschrijffase, kun je met al je vragen terecht bij NEXTHome en onze makelaars. Wil je alvast weten wat de voordelen zijn van een Duurzaamheidshypotheek of wil je meer weten over de financiering van een nieuwbouwwoning? Neem dan contact op met NEXTHome. Je kan daar vrijblijvend een oriëntatiegesprek inplannen. Ook met al je vragen over het proces en de toewijzing kan je terecht bij NEXTHome. Voor vragen over de woning, het opleverniveau, de oppervlakten van de woning en tuin kun je contact opnemen met
de makelaar.

Stap 2

Inschrijven

Om in aanmerking te komen voor een woning, moet je het inschrijfformulier invullen. Dit kan vanaf het moment dat deze open staat tot het moment van sluiting. Let goed op de volgende stappen:

Het inschrijfformulier in je accountomgeving gaat open. Vervolgens vul je het inschrijfformulier volledig in stuur je deze op. Zorg ervoor dat het je het inschrijfformulier volledig hebt ingevuld op het moment dat de inschrijfperiode sluit. Geef op het inschrijfformulier duidelijk aan welke bouwnummers jouw voorkeur hebben en breng daar een duidelijke prioritering in aan. Je mag hierbij een 1ste, 2de, 3de, 4de, en 5de voorkeur aangeven. Denk goed na over deze volgorde want die is later niet te veranderen, omdat we gebonden zijn aan loten.

Aan de hand van de complete inschrijfformulieren vindt de loting door de notaris plaats. Wil je kans maken op een woning, is het dus van belang dat je het formulier op tijd hebt ingevuld. Indien er op grond van je inschrijfformulier wat ons betreft reden is voor aanvullende vragen, dan zal NEXTHome ruim voor de loting contact met je opnemen en om verduidelijking en/of aanvullende gegevens vragen. Wij kunnen geen woningen toewijzen aan mensen waarvan niet van tevoren vast staat dat ze die woning ook daadwerkelijk af kunnen nemen. Dat zou ook uiterst oneerlijk zijn tegenover mensen die dit wél kunnen en bij de loting dan onterecht worden benadeeld.

De kennismakingsgesprekken worden na de loting ingepland en degene die als éérste is ingeloot heeft als eerste recht op dit gesprek. Het is van belang dat jij je agenda leeg houdt zodat wij in nauw overleg met jou kunnen doorpakken. Als je niet kunt, zullen wij een gesprek inplannen met de volgende op de lijst.

Hoe wordt er geloot?

Op het inschrijfformulier kun je aangeven wat jouw 1ste tot en met 5de voorkeur is. Vervolgens worden de 1ste voorkeuren per bouwnummer geloot, daarna de 2de voorkeuren, daarna de 3de voorkeuren etc etc. Indien op een bouwkavel 1 inschrijving van bijvoorbeeld de 1ste voorkeur heeft plaatsgevon­ den, behoeft niet geloot te worden. Er wordt wel geloot als op een bouwkavel drie 1ste voorkeuren kenbaar zijn gemaakt, of geen 1ste voorkeuren, maar wel vijf 2de voorkeuren. Wij nodigen vervolgens de tranche 1ste voorkeuren uit op volgorde van loting. Als na die gespreksronde bouwnummers vrij zijn, wordt de 2de tranche op volgorde uitgenodigd voor een gesprek. Dit proces herhaalt zich tot de 5de voorkeur.

LET OP:

De notaris heeft 11 maart geloot voor Langen Linden en de gemeente heeft 16 maart het proces-verbaal van de loting goedgekeurd. Die loting bepaalt wie er als eerste op gesprek komt voor een bouwnummer. Iedereen die als eerste is ingeloot voor een bouwnummer wordt nu door NEXTHome uitgenodigd voor een Kennismakingsgesprek. Deze mensen vormen samen de eerste gespreksronde.

De Kennismakingsgesprekken starten dinsdag 22 maart vanaf 9.00u. Het is de bedoeling om donderdag 24 maart alle mensen gesproken te hebben die als eerste zijn ingeloot. Als er mensen in de eerste gespreksronde zijn die aangegeven hebben niet verder te willen (of kunnen) gaan met de woning, dan kunnen we zo de mensen die als tweede zijn ingeloot nog voor het weekend blij maken en een gesprek met hén inplannen.

Hou dus op 22 tot en met 24 maart tijd vrij in je agenda!

Stap 3

Kennismaken

In het Kennismakingsgesprek komen jouw persoonlijke woonwensen en motivatie aan de orde, zodat wij weten wie jij bent en hoe wij jouw woonwensen het beste kunnen vervullen. Aan de hand van het inschrijfformulier krijg je tijdens dit Kennismakingsgesprek ook te horen of een hypotheek (mits die nodig is) haalbaar is. Ook worden de te verwachten maandlasten besproken. Zo weten jij en wij of een hypotheek haalbaar (kun je een hypotheek verkrijgen voor het benodigde bedrag) en betaalbaar (vind jij dat er een betaalbare maandlast ontstaat, waarbij ook het leven nog leuk blijft) is. Als blijkt dat de woning haalbaar en betaalbaar is kan je een woning reserveren.

Tijdens het Kennismakingsgesprek kun je ook bouwkundige vragen stellen want de projectontwik­kelaar of de kopersadviseur van DURA VERMEER is ook oproepbaar. Zo heb je gelijk het hele team om je heen. Een perfecte start! Kennismakingsgesprek­ken met NEXTHome vinden zoveel mogelijk plaats via Microsoft Teams. Dat scheelt u een rit en het is 'Corona proof'. Zie jij jezelf al helemaal wonen in bijvoorbeeld bouwnummer 21 en ben je er eigenlijk al helemaal klaar voor? Ook aan deze mogelijkheid hebben we gedacht. Bij een positieve uitslag van haalbaar/betaalbaar kun je er namelijk voor kiezen om een woning te reserveren. Je kunt alleen maar een woning reserveren die op dat moment nog niet door iemand anders gereserveerd is. Reserveringen worden realtime bijgehouden. Op onze site worden de reserveringen in de woningzoeker ook vrijwel realtime weergegeven, je ziet dan het huis 'oranje worden'.

Tijdens het kennismakingsgesprek heb je twee keuzes

a. je kunt een woning reserveren

In een plan als Langen Linden kunnen wij ons goed voorstellen dat er mensen zijn die de koopbeslissing voor een bepaald bouwnummer al lang gemaakt hebben. Reserveren doe je door middel van het tekenen van de reserveringsovereenkomst in je account. Dit doe je direct na het kennismakingsgesprek. Bestudeer daarom de tekst in de reserveringsovereenkomst vooraf goed. Je kan een woning reserveren waarvoor jij bent ingeloot. Het is helaas niet mogelijk om met bedenktijden te werken.  

NEXTHome zal je tijdens het Kennismakingsgesprek uitleggen hoe het reserveren verder administratief afgehandeld gaat worden.

De reserveringsovereenkomst heeft dezelfde kracht als een koop/aanneemovereenkomst: je zúlt dus eigenaar van het huis van je keuze worden. Een reserveringsovereenkomst is echter éénzijdig bindend. Wij verplichten ons tot levering, jij bent niet verplicht tot afname. Dat laatste is namelijk juridisch onmogelijk. Daarom vragen wij in dit geval om een borg.

Waarom moet ik een borg betalen?

Die borg bedraagt €3.500,-. Dit is een stevig bedrag, dat realiseren wij ons. Wij halen de woning echter direct van de markt voor je en er kunnen zich dus geen andere kandidaten meer aanmelden voor deze woning. Stel dus dat wij een reserveringsovereen­komst zonder borg of met een veel lágere borg zouden aanbieden en iemand ziet 'gemakkelijk' van de reservering af na toewijzing, dan zijn wij genoodzaakt opnieuw met de werving te beginnen. Dit kost geld en schaadt de voortgang van het proces voor álle kopers. De borg ontvang je uiteraard terug op het moment dat je de woning daadwerkelijk juridisch afneemt bij de notaris.

b. je kunt je inschrijven als voorrangskandidaat

Indien jij ervoor kiest om jouw voorkeurswoning niet te reserveren en uit het hypotheekgesprek blijkt dat je in aanmerking komt voor een woning, kan je je ook opgeven als voorrangskandidaat voor een woning. Als alle kennismakingsgesprekken zijn geweest en er zijn nog woningen over, heb jij voorrang op deze woningen. Ook kun je als voorrangskandidaat gedurende de week van de Kennismakingsgesprekken besluiten dat je alsnog een woning wilt reserveren. In dat geval neem je contact op met NEXTHome. Natuurlijk kan dat alleen maar als de woning die je wilt reserveren nog niet gereserveerd is op dat moment.

Als je tijdens het Kennismakingsgesprek met NEXTHome de woning niet wilt of kunt (haalbaar/betaalbaar) reserveren, dan zal NEXTHome de volgende kandidaat bellen die op rangorde is ingeloot. Zo gaat het door totdat iedere woning een eigenaar gevonden heeft!

LET OP: WIJ KUNNEN ONS ALS GEEN ANDER VOORSTELLEN DAT JE GRAAG WILT WETEN OP WELKE WONING JE OP WELKE RANGORDE BENT INGELOOT. DAT IS VOOR IEDERE WONING WEER ANDERS EN HET IS VOOR ONS DAN OOK ONDOENLIJK OM HIER MEDEDELINGEN OVER TE DOEN. WE BEGRIJPEN DAT DIT VERVELEND IS, MAAR HET HEEFT DUS GEEN ZIN HIEROVER TE BELLEN. ALS JE AAN DE BEURT BENT DAN NEEMT NEXTHOME AUTOMATISCH CONTACT MET JE OP.

Stap 4

Start Verkoop

Tijdens de start verkoop gaan alle woningen die nog niet gereserveerd zijn in verkoop. Heb je geen woning gereserveerd? Dan krijg je hier de kans om je in te schrijven op de woningen die nog over zijn. Opnieuw wordt een moment vastgesteld dat de verkoopfase start. Vanaf dat moment kan jij je inschrijven. Na de inschrijfperiode wordt bekeken of er dubbele inschrijvingen zijn. Indien die er zijn wordt er opnieuw geloot. De lotingswijze is eender met de vorige fase.

We houden je op de hoogte

Wij houden je zo goed mogelijk op de hoogte tijdens de week van de Kennismakingsgesprekken. Ben je voorrangskandidaat en zijn alle woningen van je voorkeur al gereserveerd? Dan mag je hierover een bericht verwachten van de makelaar of NEXTHome. Als er meer kopers dan woningen zijn of meerdere voorrangskandidaten voor specifieke bouwnummers, dan kunnen teleurstellingen uiteraard niet worden voorkomen. Hiervoor vragen wij je begrip.

Voorrangskandidaten die we na de start verkoop geen woning meer kunnen toewijzen worden automatisch reservekandidaten. Als een voorrangs­ kandidaat besluit de woning niet te kopen, benaderen wij één van onze reservekandidaten.